Nasze stawki

Nasze opłaty za opiekę nad zwierzętami (opieka u rodziny opiekuna, wizyty lub spacery) są obliczane w zależności od trybu opieki, jej częstotliwości, czasu trwania, ale także rasy i liczby zwierząt.

Stawki te są dzienne i maleją tygodniowo (Na przykład dzienna stawka za 3-dniową opiekębędzie wyższa niż w przypadku 7-dniowej opieki).

Dzienny koszt za dodatkowe zwierzę jest o połowę niższy.

Zdjęcie dwóch kotów

Liczony będzie każdy ropoczęty dzień.

Opłaty za usługi obejmują:

 • Śledzenie Twojego zlecenia przed i w trakcie opieki,
 • Możliwość wyboru opiekuna i jego zmiana, jeśli nie jest dla Ciebie odpowiedni (maksymalnie 3 zmiany), z wyjątkiem zleceń złożonych mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem zlecenia,
 • Bezpłatną zmianę opiekuna w przypadku wycofania się opiekuna, niezgodności między zwierzęciem i opiekunem lub nieprzewidzianego wydarzenia przed lub w trakcie opieki,
 • Ubezpieczenieodpowiedzialności zawodowej.Opcje dodatkowo płatne

Opcja Anuluj

Anulowana podróż, Twoja wyjazd służbowy został przełożony? Pamiętaj, że możeszskorzystać z opcji anulowania!

Jeśli chcesz skorzystać z opcji rezygnacji z opieki, wymagana będzie dodatkowa opłata w wysokości 8,9 €. Opcja anulowania umożliwia zwrot pieniędzy lub przyznanie kuponu o tej samej kwocie ważnego przez 1 rok:

Zdarzenia uprawniają ce do zwrotu pieniędzy (z wyjątkiem opłaty za dodatkowe opcje):

 • Wypadek lub choroba, która nie uniemożliwia podróż lub wyjazd służbowy(konieczne jest okazanie zaświadczenia od lekarza)
 • Śmierć lub leczenie Twojego zwierzęcia (konieczne jest okazanie zaświadczenia od weterynarza)
 • Poważne uszkodzenie Twojego miejsca zamieszkania związane z włamaniem, pożarem, zalaniem, zjawiskiem pogodowym wymagająceTwojej obecności, (konieczne jest okazania zaświadczenia o ubezpieczeniu od poniższych wydarzeń)
 • Śmierć Twoja, Twojego współmałżonkalub innych bliskich członków rodziny (konieczne jest okazanie świadectwa zgonu)
 • Anulowanie podróży niezależnie od Ciebie (konieczne jest okazanie odpowiedniego zaświadczenia z biura podróży)

Każda inna przyczyna anulowania uprawnia Cię do otrzymania kuponu o tej samej kwocie ważnego przez 1 rok.

Uwaga: następujące przyczyny nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy ani do otrzymania kuponu:

 • Brak decyzji o wyborze opiekuna po spotkaniu z trzema z nich
 • Odwołanie opieki ze względu na brak porozumienia między Twoim zwierzęciem a zwierzętami właściciela, dziećmi lub innymi osobami
 • Zwierzę chore na chorobę zakaźnąOpcja Odbiór i przywóz zwierzaka: Rodzina zastępcza odbiera i oddaje zwierzaka w domu właściciela

Nie masz możliwości dostarczenia zwierzaka do opiekuna?Czy jesteś zbyt zajęty przygotowaniami do wyjazdu?? Opcja "Odbiór i przywóz zwierzaka" pozwala poprosić opiekuna, aby odebrał zwierzę z Twojego domu i oddał go z powrotem w ostatnim dniu opieki.

Jeśli chcesz, aby opiekun osobiście zajął się transportem Twojego zwierzaka, wymagana będzie dodatkowa opłata w wysokości 23€., Cena obejmuje opłatę serwisową w wysokości 8 € i 15 € rekompensaty dla rodziny za poświęcony czas i ewentualne koszty (benzyna, bilet na środek transportu publicznego ...)Zdjęcie dwóch kotów

Opcja Wyżywienie

Rodzina zastępcza jest odpowiedzialna za karmienie i utrzymanie Twojego zwierzaka przez cały okres opieki.

Wymagana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5 € oraz 1 € 50 za każdy dzień i każde zwierzę.

Opcja ta obejmuje karmienie psów, karmienie kotów i zapewnienie im żwirku, karmienie gryzoni i ptaków (nasiona + świeże warzywa) oraz zapwnienie im trocin, siana lub piasku.Opcja Zdrowie

Opcja ta umożliwia ubezpieczenie w razie wypadku, choroby lub utraty zwierzęcia.

Dodatkowa opłata wynosi 1 € 50 zakażdy dzień i każde zwierzę.

W przypadku hospitalizacji lub opłat weterynaryjnych związanych z opieką nad zwierzęciem, Amimalin pokrywa koszty konsultacji, leczenia lub zabiegów chirurgicznych do 200 € *

W przypadku zaginięcia (śmierci lub ucieczki) zwierzęcia podczas okresu opieki, gdy zaginięcie trwa więcej niż jeden miesiąc, ubezpieczenie to pozwala na otrzymanie rekompensaty wysokości maksymalnie 200 € * (kwota ta nie łączy się z kwotą pierwszego ubezpieczenia)

Opcja Zdrowie dotyczy wyłącznie przypadków chorób, zaginięć lub leczenia, które występiły podczas opieki nad zwierzęciem i są jej bezpośrednią konsekwencją. Nie obejmuje ona żadnych chorób odnotowanych jeszcze przed rozpoczęciem opieki, corocznych konsultacji, przypomnień o szczepionkach, sterylizacji, odrobaczania ...

Rodziny zastępcze i opiekunowie powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z nami, w celu sprawdzenia, czy problem wymaga konsultacji ze specjalistą i czy ewentualne koszty zostaną pokryte przez Amimalin.

*Stawki ubezpieczeń w opcji Zdrowie:

 • Do 100 € dla kota
 • Do 200 € dla psa
 • Do 80 € dla dużych gryzoni i dużych ptaków (królik, szynszyla, papuga)
 • Do 30 € dla małych gryzoni i małychptaków

Płatności za konsultacje weterynaryjne lub zabiegi chirurgiczne będą dokonywane po przedstawieniu faktury wystawionej przez lekarza weterynarii i mogą być wypłacane bezpośrednio do kliniki w celu uniknięcia wpłacania zaliczki opłaty przez opiekuna lub rodzinę zastępczą.Dodatek dla zwierząt wymagających specjalnej opieki

W przypadku specjalnej opieki wymagana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5 € oraz 2 € za każdy dzień i za każdezwierzę. Opcja ta obejmuje specjalną opiekę:

 • Konieczną ze względu na stan zwierzęcia: nietrzymanie moczu, nadpobudliwość, leczenie ran, podawanie leków (tabletek lub zastrzyków), sędziwy wiek, ślepota, niemożliwość poruszania się, cukrzyca (u kotów).
 • Wymaganą przez właścicieli: zwierzę wymagające codziennego czesania, przygotowywania posiłków, mycia zębów ...

Dodatek ten aktywujesię automatycznie po zaznaczeniu odpowiedniech opcjina profiluzwierzęcia. Amimalin zastrzega sobie prawo do zastosowania tej opcji, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych przypadków dotyczy zwierzęcia będącego pod opieką.